Halo programiści i twórcy rozwiązań mobilnych, konkurs dla Was!

Data aktualności: 09-10-2018

Do wygrania 1000zł!


Wystarczy jedynie do 17.10.2018 zgłosić swój zespół za pomocą formularza https://goo.gl/forms/4bWG7NoouS6oK7NQ2, a następnie 19.10.2018 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi zaprezentować swój pomysł.
Do zobaczenia!
#educathon
#myouth2
#codeweek2018

REGULAMIN Educathon Lodz
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Educathon Lodz jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 oraz Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE, z siedzibą w Łodzi ,ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71, 90-558 zwanych dalej „Organizatorem”.
2. Educathon Lodz odbywa się 19 października 2018 od godziny 10 do 18 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.
3. Educathon Lodz skierowany jest do od 16 roku życia do ukończenia 33. roku życia, zwanych dalej “Uczestnikami”.
§ 2. Warunki udziału w Educathon Lodz
1. Przedmiotem Educathonu Lodz jest stworzenie aplikacji mobilnej lub strony www służącej do szeroko rozumianej edukacji.
2. Aplikacja musi zostać stworzona dla systemu Android lub IOS.
3. Aplikacja lub strona może zostać utworzona w dowolnym języku.
4. Aplikacja lub strona po Educathon Lodz musi zostać udostępniona na wolnych zasobach, jeśli otrzyma któraś z trzech głównych nagród, tj. nie będzie pobierana opłata za jej używanie.
5. Uczestnik Educathon Lodz musi być obywatelem lub rezydentem Polski.
6. Osoby niepełnoletnie, proszone są o przyniesienie na Educathon Lodz pisemnej zgody rodzica na udział w wydarzeniu.
7. Projekt aplikacji lub strony jest własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego upublicznienie.
8. Projekt aplikacji lub strony musi być pracą własną, autorską.
9. Projekt aplikacji lub strony może być ukończony lub w wersji beta, nieukończony.
10. Projekty aplikacji lub strony można zgłaszać indywidualnie lub jako zespół do 5 osób.
11. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych aplikacji.
12. Każda aplikacja lub strona będzie prezentowana pod koniec Educathon Lodz
13. Każdą aplikację lub stronę należy przesyłać jako oddzielne zgłoszenie poprzez formularz - https://goo.gl/forms/6B9eVnYQ2XuRVabj2
14. Udział w Educathonie Lodz jest dobrowolny i bezpłatny.
Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
wzięcie udziału w Educathon Lodz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jednocześnie przyjmując do wiadomości, że:
a) administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009
b) jego dane zbierane są w celu: organizacji Educathon Lodz i będą przechowywane do 5 lat po zakończeniu trwania projektu
c) odbiorcą jego danych osobowych będzie MladiInfo z siedzibą w Macedonii, Str. Trifun Hadzijanev 7/5-1, 1000 Skopje jako Sponsor wydarzenia
d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
e) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia jego udział w Educathon Lodz.
opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
15. Uczestnik pokrywa kosz dojazdu na i z miejsca gdzie obywa się Educathon Lodz.

§ 3. Zasady wyboru aplikacji mobilnej
1. Aplikacje lub strony zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem:
A Wpływu na edukację
B Jakości wykonania
C Innowacyjności
D Wyglądu
E Dostępności dla różnych grup odbiorców, w tym szczególnie dla osób niepełnosprawnych
2. Decyzje Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie ma od niej odwołania.
3. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrodę w postaci finansowej, rzeczowej.
4. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760,00 PLN w konkursach z dziedziny edukacji i nauki są zwolnione z opodatkowania (art.21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
5. Nagrody o wartości powyżej 760,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.
6. Osoba, która wygrała Educathon Lodz powinna przed otrzymaniem nagrody wpłacić Organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku (art.41 ust.7 u PDOF, z zastrzeżeniem lit. D-g).

7. Aplikacja może zostać odrzucona jeżeli:
Zostały podane fałszywe dane autorów aplikacji
Autorzy nie mają praw autorskich do aplikacji
Narusza prawa człowieka

§ 7. Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Educathon Lodz.
3. Wszelkie informacje dotyczące Educathon Lodz można uzyskać u Organizatora: Agnieszki Urbaniak, pod numerem telefonu 42 632 27 20, pod adresem e-mail: projekty@newtechlodz.com , Barbary Michalskiej, e-mail: barbara.michalska@edukabe.pl

Lista aktualności

Sonda

Aktualnie brak aktywnej sondy

Polecamy

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Dane techniczne zawarte na stronie www http://abk.po.opole.pl/ mają wyłacznie informacyjny charakter
i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: